• mapy do celów projektowych – opracowanie geodezyjno – kartograficzne, obejmujące przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlanego
  • mapy do celów prawnych – związane są z pojęciem własności nieruchomości