Opracowania wielkoobszarowe

  • tyczenie i mapy inwentaryzacji powykonawczej sieci gazowej w gminie Charsznica,
  • mapy do celów projektowych pod projekt kanalizacji sanitarnej w gminie Miechów,
  • mapy do celów projektowych pod projekt sieci światłowodowej szerokopasmowej w gminach Miechów i Gołcza,
  • mapy do celów projektowych oraz projekty podziałów działek do opracowania projektu drogi powiatowejw obrębach Janowiczki i Racławice,
  • mapy do celów projektowych oraz podziałynieruchomości do opracowania projektów dróg powiatowych w obrębie Falniów gmina Miechów ( ok. 2,5km), w obrębach Kamionka, Kozłów i Przysieka w gminie Kozłów ( ok. 4 km), w obrębach Głogowiany i Konaszówka w gminie Książ Wielki ( ok. 3,5 km), w obrębach Janowice, Ilkowice, Dziaduszyce, Słaboszów i Buszków w gminie Słaboszów (około 8 km),
  • obsługa przy budowie oraz wykonanie map inwentaryzacji powykonawczej dróg gminnych w obrębie Chodów w gminie Charsznica
  • mapy do celów projektowych oraz projekty podziałów działek do opracowania projektu drogi gminnej w obrębie Trzebienice w Gminie Gołcza.